Læs ind Service

Send din PDF / word / excel faktura til os på mail (se indsendingsadresser).

Vi konvertere din faktura til det korrekte format og sender den til din kunde.

Serviceydelsen 

Faktura Danmark stiller personaleressourcer, produktionsapparat og program til rådighed for kunden til formidling af e-fakturaering til GLN-modtagere.


De modtagne fakturaer konverteres og den del af de relevante data der fremgår aflæses.

Relevante data, der ikke elektronisk kan aflæses, indtastes manuelt.

De scannede/indtastede data overføres elektronisk, i form af et OIO-UBL-dokument (OIO-XML-dokument), via en ekstern leverandør til GLN-modtageren via e-faktureringssystemet NemHandel (også kaldet VANS) sammen med et PDF-dokument (TIFF-dokument), som viser originalfakturaen. Kopi af originalfakturaen er således indlejret i fremsendelsen. Modtagere vil derfor altid modtage en kopi af originalfakturaen.


Faktura Danmark forestår leveringen til NemHandel, derved ender serviceydelsen. Transmissionen mellem NemHandel og modtageren er ikke Faktura Danmarks ansvar, vi sætter dog en sporing i gang hvis dokumentet ikke er kommet frem til modtageren og kunden fejlmelder dette.


Ugentligt sendes en statusrapport via e-mail, der bekræfter levering af de behandlede fakturaer.

Fakturaen skal indholde

Følgende informationer registreres fra fakturaen:

 • Modtagerens ordre, eller rekvisitionsnummer *
 • GLN/EAN/CVR/P/SE/VAT-nummer*
 • Modtagerens personreference *
 • Fakturatype: kreditnota/faktura
 • Fakturadato
 • Fakturanummer
 • Faktura totalbeløb
 • Moms
 • Valutakode
 • Betalingsdato
 • Afsenderens betalingsinformationer
 • Afsenderens CVR-nummer, adresse
 • Angivelse af om fordringen er overdraget til 3. mand

* Skal oplyses af din kunde i forbindelse med sin ordreafgivelse til afsenderen.

Fejlagtige oplysninger vil blive rettet og forsøgt gensendt til GLN-modtageren, når oplysningerne er indhentet hos afsenderen eller på anden måde.

Kan oplysningerne ikke indhentes, vil kunden blive informeret via e-mail.

Såfremt ovenstående informationer mangler eller er ukorrekte, pålægges gebyr for fejl jf. gældende prisliste pr. indsendte faktura, undtagen ved allerførste gang.